Koppelingsweg 5

6673DT Andelst

09:00 - 17:30

Maandag t/m vrijdag

Huiseigenaren en huizenkopers: regel dit nog in 2020

 • Home
 • Nieuws
 • Huiseigenaren en huizenkopers: regel dit nog in 2020

Regel dit nog in 2020 voor je eigen woning

Stort extra in je (bank)spaarhypotheek

Heb je een (bank)spaarhypotheek? Dan kan een extra storting in de bank spaarpot twee keer voordeel opleveren. Om te beginnen is in vrijwel alle gevallen de rente van een bankspaarrekening hoger dan die van de doorsnee spaarrekening. En als uiteindelijk je  totale box 3-vermogen hoger is dan de vrijstelling, bespaar je ook nog eens belasting in box 3. Regel dit nog in 2020 dus!

Koop je nieuwe huis nog in 2020

Ben je al bezig een huis (deels) te kopen met eigen geld? Plan koop en levering dan vóór 1 januari a.s. Over vermogen dat je nog in 2020 van box 3 naar box 1 verschuift, bespaar je in 2021 belasting in box 3.Regel dit nog snel in 2020 dus! Vlug ons woningaanbod bekijken dus!

Huis verkocht? Sleuteloverdracht in 2021!

Heb je je huis al verkocht maar nog geen ander huis gekocht? En heeft het huis overwaarde? Plan de notariële overdracht dan na de jaarwisseling. Op die manier voorkom je dat de overwaarde op 1 januari 2021 op je bankrekening staat en dat je er vermogensrendementsheffing over moet betalen. Dat scheelt toch weer!

Plan je verhuizing

Nieuw huis gekocht? Dan kan het lonen de verhuizing tot na de jaarwisseling uit te stellen, zeker als je huidige woning niet erg courant is. De rente die betrekking heeft op de oude woning kun je aftrekken tot maximaal 3 kalenderjaren volgend op die van de verhuizing. Door de verhuizing nog even uit te stellen, heb je mogelijk één extra jaar renteaftrek voor de oude woning.

Stel verhuur van je oude woning even uit

Ben je in 2018, 2019 of 2020 verhuisd naar een nieuwe woning en overweeg je de oude woning die te koop staat te gaan verhuren? Wacht dan nog even tot na 1 januari 2021. Op 1 januari 2021 zit de woning nog in box 1, waardoor ze de rest van het jaar niet in box 3 wordt belast.

Regel dit nog in 2020: de aflossingsplicht

Heb je een eigenwoninglening waarop je verplicht annuïtair moet aflossen? Zorg er dan voor dat je alle aflossingstermijnen van 2020 hebt voldaan. Zo houd je recht op renteaftrek.

Betaal eigenwoningrente vooruit

Het vooruitbetalen van rente is aantrekkelijk als je volgend jaar in een lager belastingtarief valt — bijvoorbeeld wanneer je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Banken mogen echter het vooruitbetalen van hypotheekrente weigeren. Check dus wel of de bank hieraan wil meewerken (en kijk eventueel de hypotheekvoorwaarden na). Je moet vooraf schriftelijk met de hypotheekverstrekker of andere geldschieter overeenkomen dat het bedrag niet in depot wordt gestort en dat je de reeds betaalde rente niet kunt terugvorderen.
LET OP: Betaal alléén de rente die betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2021 en geen cent meer. Doet u je dit toch, dan wordt de aftrek alsnog beperkt tot de rente die je tot en met december 2020 verschuldigd was.

Verlaag je hypotheekrente

De hypotheekrente is nog steeds historisch laag. Het is dus vaak interessant om die voor lange(re) tijd vast te zetten. Als je boeterente moet betalen en je inkomen valt in het toptarief, slaat je ook nog eens twee vliegen in één klap: boeterente is feitelijk vooruitbetaalde rente en die wordt dan ineens aftrekbaar. Omdat het belastingvoordeel van de aftrek de komende jaren sterk wordt teruggebracht, is het nu aftrekken van toekomstige rente – in de regel – gunstig.

Besteed de jubelton op tijd

Heb je in 2018 een schenking gekregen en toen een beroep gedaan op de hoge vrijstelling voor de eigen woning (jubelton)? Je moet het bedrag dat je in 2018, 2019 en 2020 ontving met een beroep op deze vrijstelling — afgezien van het vrij besteedbare deel — vóór 1 januari 2021 hebben besteed aan de eigen woning (aanschaf, verbouwing, aflossing).
LET OP: Wordt het geschonken bedrag uiteindelijk toch niet (volledig) aan de eigen woning besteed, dan moet dat uiterlijk op 31 mei 2021 aan de Belastingdienst worden gemeld. Er zal dan alsnog schenkbelasting worden geheven over het niet-gebruikte deel.

Vraag BTW zonnepanelen tijdig terug!

Heb je in 2020 zonnepanelen laten plaatsen en de BTW nog niet teruggevraagd? Op www.belastingdienst.nl (zoeken op ‘Eigenaren van zonnepanelen’) vind je het daarvoor benodigde formulier plus een stappenplan voor het terugvragen van de BTW. Je moet het verzoek om BTW-aangifte te mogen doen uiterlijk op 30 juni 2021 bij de Belastingdienst hebben ingediend.

Samenwoners: regel fiscaal partnerschap

Als je samenwoont maar niet getrouwd bent, ben je in de meeste gevallen automatisch elkaars fiscaal partner. Maar niet altijd. In de volgende gevallen ben je elkaars fiscaal partner, naast natuurlijk getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

 • Jullie zijn niet getrouwd, maar staat allebei op hetzelfde woonadres ingeschreven bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) en u voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Je bent allebei meerderjarig en u hebt samen een notarieel samenlevingscontract.
  • Jullie hebben samen een kind.
  • 1 van jullie heeft een kind van de ander erkend.
  • Je bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  • Jullie zijn samen eigenaar van een eigen woning, waarin je beiden woont.
  • Je bent beide meerderjarig en op het adres waar u beiden staat ingeschreven in de BRP staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven. 
  • Jullie waren in het voorgaande aangiftejaar ook al fiscale partners.

Ben je geen fiscaal partner, maar wil je dit wel omdat het belastingtechnisch voordelen heeft? Regel dit nog in 2020, tot 31 december regelen bij de Belastingdienst

 

Compare listings

Vergelijken
Het Woonhart Makelaardij
Het Woonhart Makelaardij