Gekte op woningmarkt dreunt door in WOZ

Een jonge directeur en zijn vrouw hebben hun oog laten vallen op een woning in een nieuwbouwwijk in het dorp Elst. Deze huizen ontlenen hun waarde niet zozeer aan oppervlakte of inhoud, maar aan de voorzieningen voor kinderen in de buurt. Omdat er geen woning te koop stond, deden ze overal een briefje in de bus met de vraag of er wellicht iemand wilde verkopen. Een nog getrouwd stel met relatie problemen reageerde, ze noemde een prijs en stelde de koper voor ‘over de vraagprijs heen te gaan’ en om te (ver)kopen zonder makelaar. De koop werd gesloten rond een bedrag van €300.000,-. Dit bedrag is ruim 30 duizend euro boven de marktwaarde van de woning.

Dit overbieden zie je overigens ook in de andere omliggende dorpen. Zelfs kreeg een verkoper van z’n makelaar de tip zijn huis niet op Funda te zetten “anders wordt u overlopen met bezichtigingen”.

WOZ taxatie sinds okterber openbaar

Sinds 1 oktober is de WOZ-taxatie van 7,5 miljoen woningen in ons land openbaar. Daardoor beschikken kandidaat-kopers niet alleen over de vraagprijs van een pand dat ze willen gaan bezichtigen, maar ook over taxatiewaarde. Ze zijn te vinden op www.wozwaardeloket.nl Huiseigenaren kunnen hun taxaties zo vergelijken met die in hun buurt. Dat kan fouten voorkomen.

De bewoners van de bij kopers populaire wijken, hoeven echter niet bang te zijn dat de prijsstijgingen van 15% of meer al volgende maand in hun WOZ-beschikkingen doorberekend worden. Wat er straks in de bus valt betreft de waardepeildatum 1 januari 2016.

Dat betekent dat het gaat over de huizenprijzen van 2015. 'Toen zagen we al dat de woningmarkt ging aantrekken', zegt Hans Hasselbach RT. “Dat zien de huiseigenaren ook al wel in de WOZ- beschikking terug. Maar de extremen van dit jaar zijn volgend jaar pas aan de beurt. De Waarderingskamer ziet er op toe dat de gemeentelijke taxaties de marktwaarde van de woningen zo goed mogelijk benaderen. Het is belangrijk dat huiseigenaren zich kunnen vinden in de officiële waarde van hun bezit, omdat die de hefboom is van het eigenwoningforfait, de gemeentelijke OZB-belasting, de schenk- en erfbelasting, bepaalde waterschapslasten en inmiddels ook voor de hoogte van de sociale huur”.

In de beginjaren van de WOZ was die acceptatie er minder, zeker toen mensen na 2010 de dalende woningprijzen niet direct in hun woningwaarde terug zagen. Door betere taxatiemethodes en het groeiende besef dat een lagere WOZ-waarde niet altijd voordelig is, kunnen de meeste mensen nu beter leven met de prijs die aan hun bezit wordt toegekend.

Lage taxatie kan sociale huur omlaag brengen.

Sociale huurders moeten dit jaar ook alert zijn op de WOZ-waarde van hun woning. Vanaf oktober j.l. bepaalt de gemeentelijke taxatiewaarde voor ongeveer een derde deel de huurprijs. Het zou dus kunnen dat de huur naar beneden moet, als een woning een lage WOZ-waarde krijgt. Huurders krijgen meestal d waardetaxatie in de bus. Ook kunnen ze hun WOZ-waarde opvragen bij hun verhuurder.

Gemeentes of bureaus die voor veel kleinere gemeentes de belasting innen, maken voor hun taxaties gebruik van luchtfoto’s, de vraagprijzen van makelaarssites zoals Funda, de verkoopprijzen van het Kadaster en de aanvraag van bouwvergunningen voor uitbreiding van een huis. Het zijn allemaal gedigitaliseerde bestanden die met een druk op de knop voor de gemeentelijke taxateur beschikbaar zijn, en de waarde van een huis, straat of buurt kunnen aanscherpen. Door het samenbundelen van deze data kun je er zelfs een minder gemoderniseerd huis uithalen, bijvoorbeeld omdat het lang niet verkocht is. Verkoop betekent vaak dat het gemoderniseerd wordt.

Het gevolg is dat de acceptatie van de taxaties verbeterd is. Bovendien realiseerden veel eigenaars zich de afgelopen jaren dat een lage WOZ-waarde ook niet alles is, omdat die een drukkend effect op de verkoopprijs van hun huis kan hebben. Kopers zouden het gevoel kunnen krijgen te veel te betalen als de vraagprijs veel hoger ligt dan de gemeentelijke taxatie.

Kopers kunnen de WOZ-waarde van een huis waar ze belangstelling voor hebben, tegenwoordig makkelijk opzoeken. Ligt die dan ver onder de vraagprijs, geeft ze dat toch te denken. Bovendien zie je dat de WOZ-waarde steeds meer aanvaard wordt als taxatie door banken. Dan heb je als verkoper liever een reële schatting dan een lagere.

De vraag is wel of huizenbezitters ook in een stijgende markt gelukkig zijn met hun hogere WOZ-waarde. Die zorgt onherroepelijk voor hogere belastingen. In het kadaster ziet de gemeente wat er werkelijk voor een huis betaald is. Dus kopers die hoger bieden dan de vraagprijs zien dat ook terug in hun WOZ-beschikking. Als er dan in dezelfde buurt nog een huis weggaat voor zo’n hoog bedrag, dan gaat de hele buurt dat merken. Je kunt dus rustig zeggen dat de prijsexplosie van dit jaar volgend jaar in de WOZ-waardes terugkomt. Niet alleen bij verkopers, maar bij de hele buurt.

Bezwaar is overigens altijd mogelijk, binnen zes weken bij de gemeente. Veel gemeentes bieden ook de mogelijkheid om ‘informeel’ een duidelijke fout recht te zetten.  Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde dien dan in ieder geval een bezwaar in binnen het gestelde termijn. Tijdens de gratis WOZ-taxatiedag bepalen wij gratis de waarde van je woning. Het woonhart makelaardij "daar kom je thuis".

Gekte op woningmarkt dreunt door in WOZ

Een jonge directeur en zijn vrouw hebben hun oog laten vallen op een woning in een nieuwbouwwijk in het dorp Elst. Deze huizen ontlenen hun waarde niet zozeer aan oppervlakte of inhoud, maar aan de voorzieningen voor kinderen in de buurt. Omdat er geen woning te koop stond, deden ze overal een briefje in de bus met de vraag of er wellicht iemand wilde verkopen. Een nog getrouwd stel met relatie problemen reageerde, ze noemde een prijs en stelde de koper voor ‘over de vraagprijs heen te gaan’ en om te (ver)kopen zonder makelaar. De koop werd gesloten rond een bedrag van driehonderduizendeuro, dit bedrag is ruim 30 duizend euro boven de marktwaarde van de woning.

Dit overbieden zie je overigens ook in de andere omliggende dorpen. Zelfs kreeg een verkoper van z’n makelaar de tip zijn huis niet op Funda te zetten “anders wordt u overlopen met bezichtigingen”.

WOZ taxatie sinds okterber openbaar

Sinds 1 oktober is de WOZ-taxatie van 7,5 miljoen woningen in ons land openbaar. Daardoor beschikken kandidaat-kopers niet alleen over de vraagprijs van een pand dat ze willen gaan bezichtigen, maar ook over taxatiewaarde. Ze zijn te vinden op www.wozwaardeloket.nl Huiseigenaren kunnen hun taxaties zo vergelijken met die in hun buurt. Dat kan fouten voorkomen.

De bewoners van de bij kopers populaire wijken, hoeven echter niet bang te zijn dat de prijsstijgingen van 15% of meer al volgende maand in hun WOZ-beschikkingen doorberekend worden. Wat er straks in de bus valt betreft de waardepeildatum 1 januari 2016.

Dat betekent dat het gaat over de huizenprijzen van 2015. 'Toen zagen we al dat de woningmarkt ging aantrekken', zegt Hans Hasselbach RT. “Dat zien de huiseigenaren ook al wel in de WOZ- beschikking terug. Maar de extremen van dit jaar zijn volgend jaar pas aan de beurt. De Waarderingskamer ziet er op toe dat de gemeentelijke taxaties de marktwaarde van de woningen zo goed mogelijk benaderen. Het is belangrijk dat huiseigenaren zich kunnen vinden in de officiële waarde van hun bezit, omdat die de hefboom is van het eigenwoningforfait, de gemeentelijke OZB-belasting, de schenk- en erfbelasting, bepaalde waterschapslasten en inmiddels ook voor de hoogte van de sociale huur”.

In de beginjaren van de WOZ was die acceptatie er minder, zeker toen mensen na 2010 de dalende woningprijzen niet direct in hun woningwaarde terug zagen. Door betere taxatiemethodes en het groeiende besef dat een lagere WOZ-waarde niet altijd voordelig is, kunnen de meeste mensen nu beter leven met de prijs die aan hun bezit wordt toegekend.

Lage taxatie kan sociale huur omlaag brengen.

Sociale huurders moeten dit jaar ook alert zijn op de WOZ-waarde van hun woning. Vanaf oktober j.l. bepaalt de gemeentelijke taxatiewaarde voor ongeveer een derde deel de huurprijs. Het zou dus kunnen dat de huur naar beneden moet, als een woning een lage WOZ-waarde krijgt. Huurders krijgen meestal d waardetaxatie in de bus. Ook kunnen ze hun WOZ-waarde opvragen bij hun verhuurder.

Gemeentes of bureaus die voor veel kleinere gemeentes de belasting innen, maken voor hun taxaties gebruik van luchtfoto’s, de vraagprijzen van makelaarssites zoals Funda, de verkoopprijzen van het Kadaster en de aanvraag van bouwvergunningen voor uitbreiding van een huis. Het zijn allemaal gedigitaliseerde bestanden die met een druk op de knop voor de gemeentelijke taxateur beschikbaar zijn, en de waarde van een huis, straat of buurt kunnen aanscherpen. Door het samenbundelen van deze data kun je er zelfs een minder gemoderniseerd huis uithalen, bijvoorbeeld omdat het lang niet verkocht is. Verkoop betekent vaak dat het gemoderniseerd wordt.

Het gevolg is dat de acceptatie van de taxaties verbeterd is. Bovendien realiseerden veel eigenaars zich de afgelopen jaren dat een lage WOZ-waarde ook niet alles is, omdat die een drukkend effect op de verkoopprijs van hun huis kan hebben. Kopers zouden het gevoel kunnen krijgen te veel te betalen als de vraagprijs veel hoger ligt dan de gemeentelijke taxatie.

Kopers kunnen de WOZ-waarde van een huis waar ze belangstelling voor hebben, tegenwoordig makkelijk opzoeken. Ligt die dan ver onder de vraagprijs, geeft ze dat toch te denken. Bovendien zie je dat de WOZ-waarde steeds meer aanvaard wordt als taxatie door banken. Dan heb je als verkoper liever een reële schatting dan een lagere.

De vraag is wel of huizenbezitters ook in een stijgende markt gelukkig zijn met hun hogere WOZ-waarde. Die zorgt onherroepelijk voor hogere belastingen. In het kadaster ziet de gemeente wat er werkelijk voor een huis betaald is. Dus kopers die hoger bieden dan de vraagprijs zien dat ook terug in hun WOZ-beschikking. Als er dan in dezelfde buurt nog een huis weggaat voor zo’n hoog bedrag, dan gaat de hele buurt dat merken. Je kunt dus rustig zeggen dat de prijsexplosie van dit jaar volgend jaar in de WOZ-waardes terugkomt. Niet alleen bij verkopers, maar bij de hele buurt.

Bezwaar is overigens altijd mogelijk, binnen zes weken bij de gemeente. Veel gemeentes bieden ook de mogelijkheid om ‘informeel’ een duidelijke fout recht te zetten.  Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde dien dan in ieder geval een bezwaar in binnen het gestelde termijn. Tijdens de gratis WOZ-taxatiedag bepalen wij gratis de waarde van je woning. Het woonhart makelaardij "daar kom je thuis".

woz waarde taxatie