Uitsluiting van starters, flexwerkers en ouderen in de woningmarkt !

In een gezonde woningmarkt is er voor iedereen een verantwoorde kans om zijn of haar woonwensen te realiseren. Maar juist hier ligt op dit moment een uitsluiting van een aantal doelgroepen. Een gezonde woningmarkt heeft ruimte nodig voor instroom, doorstroom en investeringen in woningverbetering. En dat staat nu erg onder druk. Hoog tijd dus voor verantwoorde financieringsruimte, zonder dat we weer doorslaan naar onverantwoorde financieringsvormen.

De belangrijkste doelgroepen die nu worden uitgesloten zijn:

Starters

De jongere starters komen, door aangescherpte regelgeving en de striktere toepassing daarvan, hoge drempels tegen bij het financieren van een eigen woning. Door de stijgende prijzen van de koopwoningen (+ 6% 2016)  dit in combinatie met de strenge regelgeving voor het verkrijgen van een hypotheek is het voor starters bijna onmogelijk geworden om in aanmerking te komen voor een eenvoudige koopwoning. Daarnaast is er voor hen bovendien geen alternatief in de vorm van een betaalbare huurwoning. Deze groep moeten we een meer – maar verantwoorde – ruimte bieden voor de financiering van een eigen woning. Bovendien draagt dit bij aan de instroom en daarmee een gezonde woningmarkt. Voor hen geldt ook nog steeds als verplichting een vaste baan om in aanmerking te komen voor een starterslening.

Ouderen

De overheid stimuleert dat een steeds groter wordende groep ouderen langer in hun eigen woning moeten blijven wonen. Ouderen met een lager inkomen (AOW en klein pensioen) lopen hierbij tegen problemen aan dat hun vermogen in de stenen zit en het inkomen te laag is om de maandelijkse lasten te kunnen betalen. Voorheen was het mogelijk om met het onderpand van de woning een financiering te verkrijgen; dit als aanvulling voor het lage inkomen en om de woning te kunnen blijven onderhouden, zogezegd de opeethypotheek. Helaas wordt geconstateerd dat ouderen in deze vorm geen hypotheek meer kunnen verkrijgen.

Flexwerkers en zelfstandigen

Een groeiend aandeel van de beroepsbevolking is flexwerker of zelfstandige zonder personeel (zzp’er). In 2016 ging het om ruim 1 op de drie werkenden. In 2003 was dat nog minder dan een kwart. Er vindt een verschuiving plaats van werken in vaste dienst naar flexibel werken. Het aantal flexwerkers neemt toe en het aantal mensen met een vaste baan krimpt. De flexibilisering van de arbeidsmarkt gaat gepaard met forse uitdagingen en toekomstige aanpassingen in de huidige regelgeving zijn onvermijdelijk. Eigenwoningbezit niet moet afhangen van de contractvorm waaronder iemand werkt. Of hebben flexwerkers of zelfstandigen andere woonwensen dat mensen met een vast dienstverband ? Als markt moeten we anders kijken naar bestendig inkomen en het arbeidsperspectief.

De huidige hypotheek regels zijn niet meer van deze tijd en worden geblokkeerd door regelgeving. Een aantal nieuwe (buitenlandse) initiatieven worden door de markt als zeer welkom omarmd. Nu nog de overheid en regulieren banken zover zien te krijgen dat ze eveneens instappen met als thema “Voor iedereen een verantwoorde een hypotheek binnen een week”.

Voor meer informatie vul hier je gegevens in.

Uitsluiting van starters, flexwerkers en ouderen in de woningmarkt !

In een gezonde woningmarkt is er voor iedereen een verantwoorde kans om zijn of haar woonwensen te realiseren. Maar juist hier ligt op dit moment een uitsluiting van een aantal doelgroepen. Een gezonde woningmarkt heeft ruimte nodig voor instroom, doorstroom en investeringen in woningverbetering. En dat staat nu erg onder druk. Hoog tijd dus voor verantwoorde financieringsruimte, zonder dat we weer doorslaan naar onverantwoorde financieringsvormen.

De belangrijkste doelgroepen die nu worden uitgesloten zijn:

Starters

De jongere starters komen, door aangescherpte regelgeving en de striktere toepassing daarvan, hoge drempels tegen bij het financieren van een eigen woning. Door de stijgende prijzen van de koopwoningen (+ 6% 2016)  dit in combinatie met de strenge regelgeving voor het verkrijgen van een hypotheek is het voor starters bijna onmogelijk geworden om in aanmerking te komen voor een eenvoudige koopwoning. Daarnaast is er voor hen bovendien geen alternatief in de vorm van een betaalbare huurwoning. Deze groep moeten we een meer – maar verantwoorde – ruimte bieden voor de financiering van een eigen woning. Bovendien draagt dit bij aan de instroom en daarmee een gezonde woningmarkt. Voor hen geldt ook nog steeds als verplichting een vaste baan om in aanmerking te komen voor een starterslening.

Ouderen

De overheid stimuleert dat een steeds groter wordende groep ouderen langer in hun eigen woning moeten blijven wonen. Ouderen met een lager inkomen (AOW en klein pensioen) lopen hierbij tegen problemen aan dat hun vermogen in de stenen zit en het inkomen te laag is om de maandelijkse lasten te kunnen betalen. Voorheen was het mogelijk om met het onderpand van de woning een financiering te verkrijgen; dit als aanvulling voor het lage inkomen en om de woning te kunnen blijven onderhouden, zogezegd de opeethypotheek. Helaas wordt geconstateerd dat ouderen in deze vorm geen hypotheek meer kunnen verkrijgen.

Flexwerkers en zelfstandigen

Een groeiend aandeel van de beroepsbevolking is flexwerker of zelfstandige zonder personeel (zzp’er). In 2016 ging het om ruim 1 op de drie werkenden. In 2003 was dat nog minder dan een kwart. Er vindt een verschuiving plaats van werken in vaste dienst naar flexibel werken. Het aantal flexwerkers neemt toe en het aantal mensen met een vaste baan krimpt. De flexibilisering van de arbeidsmarkt gaat gepaard met forse uitdagingen en toekomstige aanpassingen in de huidige regelgeving zijn onvermijdelijk. Eigenwoningbezit niet moet afhangen van de contractvorm waaronder iemand werkt. Of hebben flexwerkers of zelfstandigen andere woonwensen dat mensen met een vast dienstverband ? Als markt moeten we anders kijken naar bestendig inkomen en het arbeidsperspectief.

De huidige hypotheek regels zijn niet meer van deze tijd en worden geblokkeerd door regelgeving. Een aantal nieuwe (buitenlandse) initiatieven worden door de markt als zeer welkom omarmd. Nu nog de overheid en regulieren banken zover zien te krijgen dat ze eveneens instappen met als thema “Voor iedereen een verantwoorde een hypotheek binnen een week”.

Voor meer informatie vul hier je gegevens in.

shutterstock_107762792klein