De prijzen van koopwoningen zijn gestegen

De prijzen van koopwoningen blijven gestaag verder stijgen. Volgens opgaven van het CBS en het Kadaster waren bestaande koopwoningen in november 6,0% duurder dan in november vorig jaar.
Deze toename is even groot als in augustus, toen de hoogste prijsstijging in veertien jaar werd genoteerd. Sinds het dieptepunt voor de huizenprijzen in juni 2013 is het prijsniveau 13,2% gestegen.
Ze zijn nog wel 11,1% lager dan op de top in de zomer van 2008. In de eerste elf maanden van dit jaar zijn er 189.513 woningen verkocht, 21% meer dan in dezelfde periode van 2015.

Huizenprijzen

De prijzen van koopwoningen.

De prijzen van koopwoningen blijven gestaag verder stijgen. Volgens opgaven van het CBS en het Kadaster waren bestaande koopwoningen in november 6,0% duurder dan in november vorig jaar.
Deze toename is even groot als in augustus, toen de hoogste prijsstijging in veertien jaar werd genoteerd. Sinds het dieptepunt voor de huizenprijzen in juni 2013 is het prijsniveau 13,2% gestegen.
Ze zijn nog wel 11,1% lager dan op de top in de zomer van 2008. In de eerste elf maanden van dit jaar zijn er 189.513 woningen verkocht, 21% meer dan in dezelfde periode van 2015.

Huizenprijzen

huizenprijzen